خشکانیدن در هوا (Air curing)

از دانشنامه دخانیات ایران
پرش به: ناوبری، جستجو

(Air – curing) خشکانیدن در هوا:

Khoshkanidan.jpg

یکی از چهار روش اصلی خشکانیدن که در طی آن تمامی رطوبت و شیره طبیعی برگ توتون گرفته می شود. خشکانیدن در هوا پروسه ای طبیعی است که در آن برگهای توتون برداشت شده جهت خشکانیدن در انبار آویخته می شوند. ساختمان انبار چوبی است که باتوجه به شرایط جوی می توان آنرا کاملاً بسته و یا ونتیله کرد. در شرایط هوای خشک دریچه های انبار جهت حفظ رطوبت بسته و در هوای مرطوب با بازنمودن دریچه های سقف و یا دیوارهای کناری که برای همین منظور تعبیه شده اند رطوبت اضافی خارج می گردد. در اکثر موارد توتون هوا خشک با گرمای طبیعی خشکانیده می شود. اگرچه در شرایط آب و هوائی مرطوب ممکن است استفاده محدود از حرارت مصنوعی لازم باشد. از مشخصات توتون هواخشک رنگ قهوه ای آن است.

ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار