سیگارت فیلتردار

از دانشنامه دخانیات ایران
پرش به: ناوبری، جستجو

انواع مهم سیگارت فیلتر دار

Filter dar.jpg

زر ، هما فیلتردار ، مهر ، زرین ، تاج ، آسیا ، آپادانا ، مهرگان ، اشنو فیلتردار ، قهرمان و "هما هواپیمائی ملی " ،بهمن کوتاه ، بهمن متوسط ،بهمن ملایم ،بهمن پاکت کاغذی ،بهمن پاکت مقوایی،بهمن اولترا لایت،57 تیر کوتاه ،تیر متوسط ،تیر لایت،تیر 5 ستاره،30 ،کیش،کاسپین،زیکا،فروردین، بهمن سوپراسلیم....

ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار