مدیر عامل

از دانشنامه دخانیات ایران
پرش به: ناوبری، جستجو
Afzali.jpg


'''سیاوش افضلی ''' شهریور 1398 تاکنون


Khak kar.jpg


'''محمد رضا خاک کار ''' خرداد 1397 تا شهریور 1398Mohammadian.jpg


'''مصیب محمدیان شمالی ''' اردیبهشت 1395 تا خرداد 1397Barkhordar.jpg


'''محمد حسین برخوردار''' تیر 1394 تا اردیبهشت 1395

Shahbazi.JPG'''نعمت ا... شهبازی''' دی 1393 تا خرداد1394


Masom najafian.JPG
'''معصوم نجفیان''' بهمن 1391تا 15 دی 1393
Kazem motamedi far.jpg
'''کاظم معتمدی فر''' آذر 1390 تا بهمن 1391Seyed mahmmod abtahi.jpg


'''سید محمد ابطحی''' تیر 1387 تا اردیبهشت 1389Taha taheri.jpg


''' طاها طاهری ''' مرداد 1385 تا تیر 1387


Ali asghar ramzi.jpg


'''علی اصغر رمزی''' مرداد 1384 تا مرداد 1385 و مجددا تیر ماه 1390 تا آذر 1390


Abdol hamid rahmani khalili.jpg'''عبدالحمید رحمانی خلیلی''' شهریور 1380 تا مرداد 1384

Abas khaje piri.jpg'''عباس خواجه پیری'''بهمن 1378 تا شهریور 1380


Mohammad abdol samadi.jpg


'''محمد عبدالصمدی'''آبان 1373 تا بهمن 1378


Ebrahim nazari jalali.jpg


'''ابراهیم نظری جلالی ''' خرداد 1372 تا اردیبهشت 1373


Ali asghar samet.jpg'''علی اصغر صامت '''دی 1363 تا خرداد 1372


Mohammad taghi monjazebi.jpg'''محمدتقی منجذبی'''آذر 1360 تا دی 1362

Hossein honar bakhsh.jpg'''حسین هنر بخش'''خرداد 1358 تا آذر 1360


Abdol hossein dilmaghani.jpg

'''عبدالحسین دیلمقانی'''دی 1347 تا بهمن 1357Morteza khatibi.jpg


'''مرتضی خطیبی'''آبان 1341 تا فروردین 1345


Zeinol abedin rahbari.jpg


'''زین العابدین رهبری'''شهریور 1340 تا آبان 1341


Esmaeel saremi.jpg'''اسماعیل صارمی'''فروردین 1339 تا شهریور 1340


Bi nam.jpg


'''علی ملکانی'''اردیبهشت 1336 تا فروردین 1339


Hossein mino chehr.jpg
'''حسین مینوچهر'''فروردین 1335 تا اردیبهشت 1336


Mohammad taher eskandari.jpg'''محمدطاهر اسکندری'''شهریور 1334 تا فروردین 1335


Hossein majid zadeh.jpg


'''حسین مجید زاده'''شهریور 1333 تا شهریور 1334


Esmaeel katozian.jpg


'''اسماعیل کاتوزیان'''دی 1328 تاآذز 1330


Seyed hossein daha.jpg


'''سید حسین دها''' تیر 1327 تا دی 1328Hadi ashtari.jpg


'''هادی اشتری''' اسفند 1326 تا تیر 1327


Mohammad hossein khavi.jpg'''محمد حسین اخوی''' آذر 1326 تا اسفند 1326


Hadi ghavam.jpg


'''هادی قوام'''شهریور 1325 تا آذر 1326


Mehdi vosogh.jpg


'''مهدی وثوق'''فروردین 1325 تا شهریور 1325

Manochehr nikpey.jpg'''منوچهر نیک پی'''مرداد 1321 تا فروردین 1325


Sham allah jazaiery.jpg


'''شمس اله جزایری'''اردیبهشت 1320 تا مرداد 1321

Nasrollah farkho.jpg
'''نصراله فرخو'''فروردین 1320 تا اردیبهشت 1320

Hossein nafisi.jpg
'''حسین نفیسی''' آبان 1319 فروردین 1320

Abdol hossein behnia.jpg'''عبدالحسین بهنیا''' (آذر ماه 1318 تا بهمن 1318Ahmad razavi.jpg

'''احمد رضوی''' بهمن 1318 تا آبان 1319


Mostafa gholi ram.jpg'''مصطفی قلی رام''' خرداد ماه 1318 تا آذر 1318

Soleyman kalhor.jpg'''سلیمان کلهر'''فروردین 1317 تا خرداد ماه 1318

Fardalib solhdost.jpg


'''فردلیب صلح دوست'''مهر ماه 1316 تا فروردین 1317)

ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار